Přehled autobusů ve sbírkách Boveraclubu:

  1. Praga RND z roku 1947
  2. Ikarus 553.04 LUX z roku 1979

Translate »