Příprava společných akcí, projednání marketingových opatření, společných brigád, exkurzí atd.

Translate »